Obrazec za menjavo/vračilo blaga

Obrazec za menjavo/vračilo blaga izpolnite in ga pošljite po elektronski pošti na info@kjutipaj.si ali pa ga
priložite v paket vrnjenih izdelkov. Paket pošljete na naslov Patricija Virant s.p., Praproče 8, 1316 Ortnek.

Podatki o kupcu:
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Telefon:
Email:
Zgoraj navedeni kupec obveščam prodajalca oz. ponudnika, da vračam oz. menjujem naslednje
blago/izdelke, ki so bili naročeni dne , katere sem prejel dne in za katere
mi je bil izdan račun št. z dne .

Šifra izdelka Naziv izdelka Količina Menjava* Velikost*

  • V kolikor kupec vrača vse izdelke iz enega naročila, mu le teh ni potrebno ločeno naštevati. Lahko
    pod naziv izdelka napiše vračam vse.
  • V kolikor kupec želi le menjati blago za večjo oz. manjšo št. od naročenega mora pod menjavo
    napisati da in pri velikosti napisati željeno velikost.
    Morebitno že plačano kupnino nakažite na bančni račun: SI56
    ki je odprt pri banki .

Kraj in datum: Podpis kupca:

Opozorilo kupcu:
Naročeno blago je potrebno vrniti/menjati v roku 14dni po prejetju blaga. Vrne se ga ponudniku na
navedeni naslov, v nepoškodovani obliki (s pripisom »Vračilo blaga»).

Prenos PDF

Vračilo blaga